Nieuwe patienten

Wij nemen patienten aan die van buiten ons postcode gebied, 1442,1444,1461 en 1471 hier komen wonen.