Skip to content

Gedragscode agressie en geweld

Onze praktijk hanteert op het gebied van bejegening en omgaan met elkaar het volgende uitgangspunt.

Wij gaan respectvol om met onze patiënten en verwachten omgekeerd van onze patiënten ook een respectvolle benadering.

Huisartsenpraktijk Franse/Poel wil een goede werkgever zijn voor de medewerkers en een goede hulp- en dienstverlener voor haar patiënten. Het werken aan een veilige werkomgeving heeft daarom veel aandacht.

Door middel van deze gedragscode wil onze praktijk kenbaar maken dat agressie, seksuele intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd worden. Vormen van ongewenst gedrag kunnen bestaan uit fysiek, psychisch en verbaal geweld (uitschelden, bedreigd of vernederd worden, gepest worden, seksuele intimidatie, discriminatie, geslagen en geschopt worden, overvallen worden, vernielen van andermans eigendom).

Bij het niet naleven van deze gedragscode zullen maatregelen worden getroffen. Afhankelijk van de ernst van het gedrag worden er afspraken gemaakt over uw gedrag en kunnen verdere maatregelen volgen.

Klachten

Cliënten kunnen bezwaar maken tegen ongewenst gedrag van huisartsen en medewerkers door gebruik te maken van de klachtenprocedure.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd overleggen met één van de huisartsen.

Ga naar de inhoud