PJP jeugd

Praktijkondersteuning Jeugd       

PJP heeft een team van HBO-GGZ opgeleide praktijkondersteuners. De PJP is een onderdeel van deze huisartsenpraktijk, op een andere locatie.

Zij behandelen kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar en desgewenst ouderbegeleiding. Hun werk richt zich op probleemverheldering en behandeling van psychische klachten of gedragsproblemen. Zo nodig verwijzen zij door naar gespecialiseerde instanties.

Er is nauw samenwerking met betrokkenen rondom het kind zoals ouders/verzorgers, huisarts en school.

Een verwijzing naar PJP verloopt via uw huisarts.